آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده

1 کالا

دوره ی تکنیکال مخصوص بورس

.مبانی بورس ایران و قلق های تحلیل تکنیکال مخصوص بازار بورس ایران
سطح مقدماتی
دوره غیرحضوری
199,000 تومان
question