دوره جامع ارزهای دیجیتال

1 کالا

درحال برگزاری

دوره جامع

مخصوص افرادی که می خواهند به صورت حرفه در بازارهای مالی فعالیت کنند
سطح از مبتدی تا پیشرفته
دوره غیرحضوری
4,000,000 تومان
question