دوره سرمایه گذاری

نمایش یک نتیجه

دوره سرمایه گذاری

آموزش مبانی اولیه جهت شروع فعالیت در بازارهای مالی به عنوان یک سرمایه گذار حرفه ای .
سطح مقدماتی
دوره غیرحضوری
تومانرایگان
question